^

<

>

 

Fotografował Marcus Antoniusz Derlatko.

 

Ostaniec przy drodze za Niegowonicami na "serpentynach"