^

<

>

 

Fotografował Marcus Antoniusz Derlatko.

Leśne jezioro w pradolinie Czarnej Przemszy.