^

<

>

 

Fotografował Marcus Antoniusz Derlatko.

 

Leśne jezioro w pradolinie Czarnej Przemszy.

Czy potrzeba wyjeżdżać za granice ?