^

<

>

 

Photo by Marcus Antoniusz Derlatko.

 

Tama Jeziora Żywieckiego w tle Góra Żar.