^

<

>

 

Photo by Marcus Antoniusz Derlatko

 

Tama Jeziora Żywieckiego.