Wielki Okiennik

Proszę nie kopiować zdjęć na inne strony WWW!!!. Uwagi i komentarze proszę przesyłać na:

Please don't copy photos to other web sites!!! Send Your Comments and Criticism to:

marek-derlatko@o2.pl  

Copyright (c) 2004 by Marcus Antonius Derlatko.

Księga gości:

Wielki Okiennik to tak charakterystyczna skała jurajska, że aż nie sposób przejechać obok niej obojętnie. Nazwa tego ostańca prawdopodobnie od okna na szczycie. Okolica też piękna. Sama skałka około 1,5 km od Skarżyc.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Opis Okiennika Wielkiego znajdziesz tutaj,

Okolice Skarżyc i kościół w Skarżycach. 

 

 

 

          

                     Powrót na stronę główną.