12/46.

 

^

<

>

Fotografowa³ Marcus Antoniusz Derlatko.

 

Widok z Boraczej na zachód.