19/46.

 

^

<

>

Fotografował Marcus Antoniusz Derlatko.

Północne stoki Pilska.

Z drogi na Miziową.