2/46.

 

^

<

>

Fotografował Marcus Antoniusz Derlatko.

 

Potok w Żabnicy.