22/46.

 

^

<

>

Fotografowa³ Marcus Antoniusz Derlatko.

Korbielów

Widok z Hali Miziowej.