28/46.

 

^

<

>

Fotografowa³ Marcus Antoniusz Derlatko.

 

I jeszcze raz Korbielów w dole.