36/46.

 

^

<

>

Fotografował Marcus Antoniusz Derlatko.

Namiestowo.

 

Na Klinie.