5/46.

 

^

<

>

Fotografował Marcus Antoniusz Derlatko.

 

Droga z Żabnicy na Halę Boraczą.