^

<

>

 

Tak wygląda ołtarz główny.

 

   

Fotografował Marcus Antoniusz Derlatko.