^

<

>

W Domu Górnika była sala teatralna gdzie odbywały się różne występy. W drugiej części były różne koła zainteresowań. Znam modelarzy, zespoły baletowe, zespół mandolinistów, zespół harmonistów, zespół jazowy i wiele innych sekcji. Człowiek mógł korzystać z różnych zainteresowań.

 

   

Fotografował Marcus Antoniusz Derlatko.