^
<
>

Szkoła Podstawowa nr 7 w sosnowieckiej dzielnicy Pogoń otrzymała ten numer w roku szkolnym 1915/1916. Miała wtedy trzy oddziały. Jej kierownikiem został Józef Duda. Po nim funkcję tę przejął w 1919 roku Antoni Barański. Szkoła liczyła wtedy już 10 oddziałów, zatrudniała 10 nauczycieli, a uczyło się w niej 631 uczniów. W roku 1922 placówka omal nie zakończyła istnienia. Budynek nabyło bowiem, Towarzystwo Wpisów Szkolnych i przekazało go Gimnazjum im. Prusa. Na szczęście miasto wybudowało nowy budynek. W 1923 roku szkoła otrzymała za patrona Adama Mickiewicza. Podczas II wojny światowej na kilka miesięcy w budynku swoją siedzibę miało wojsko niemieckie. Lekcję rozpoczęły się na nowo w kwietniu 1940 roku. Zakazano uczenia historii i geografii. Kolejna ważna data w historii placówki to rok 1973. Sosnowiec staje się wtedy miastem akademickim, a dotychczasowy budynek przy ul. Żytniej przekazany zostaje studentom. Podstawówka przenosi się na ul. Zamenhofa, gdzie funkcjonuje do dziś. Z czasem uzyskuje miano jednej z najbardziej usportowionych w mieście. Reforma edukacji w Polsce powoduje, że w roku szkolnym 1998/99 przyjęte zostają ostatnie klasy pierwsze, a rok później w budynku swoje podwoje otwiera Gimnazjum nr 13

 

   

Fotografował Marcus Antoniusz Derlatko.