^

<

>

 

Tu już wieże są gotowe, lecz w nocy jeszcze nie świecą, zresztą oświetlenie zewnętrzne tego kościoła jest denne. Ta grupa osób stoi przed plebanią też wybudowanej za proboszcza Imiely.

Teraz plebania jest przy samej ulicy, kiedyś gdy jezdnia Orlej nie była dwupasmowa płot ogrodzenia był nieco dalej.

 

 

   

Fotografował Marcus Antoniusz Derlatko.