^

<

>

 

Wydział Nauki o Ziemi U.S.

 

   

Fotografował Marcus Antoniusz Derlatko.