^

<

>

Wydział Nauki o Ziemi U.Ś.

 

 

   

Fotografował Marcus Antoniusz Derlatko.