^

<

>

 

To jest osiedle Limanowskiego.

"Ukończono budowę kolonii mieszkalnej dla pracowników miejskich przy dzisiejszej ul. Curie-Skłodowskiej."
Inne domy fabryczne ze względu na ich nieciekawą architekturę  nie pokazano na stronie. Jest tego więcej, ale moja  strona oprócz walorów historycznych powinna posiadać także walory estetyczne, a wykonane zdjęcia nie nadają się do publikacji. Potrzeba by poczekać na odpowiednie oświetlenie a nie mam na to czasu. 

   

Fotografował Marcus Antoniusz Derlatko.