^

<

>

 

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, dawniej zwany Szpitalem Górniczym, pierwszych pacjentów przyjął 3 października 1988 roku. Projekt Szpitala wykonało Główne Biuro Projektów Górniczych w Krakowie. Wybudowany został w latach 1978 -1988. Inwestorem bezpośrednim była KWK „Sosnowiec”.

Fotografował Marcus Antoniusz Derlatko.

 

Szpital "Górniczy" wybudowany jest przy granicy z Będzinem na górce Małobądzkiej.