^

<

>

W czasach Dietla za mówcą stał wielki portret cara.

   

Fotografował Marcus Antoniusz Derlatko.