24.

 

^

<

>

Fotografował Marcus Antoniusz Derlatko.

 

Centrala telefoniczna. Dzisiaj takiej pojemności centrale mieszczą się w pokoju i nie potrzebują całego budynku.