34.

^

<

>

Fotografował Marcus Antoniusz Derlatko.

Ten okazały budynek przed wojną pełnił funkcje banku.

 

W głębi widać obecny Urząd Miejski przy Alei Zwycięstwa. Po prawej wylot ulicy Małachowskiego.