35.

 

^

<

>

Fotografował Marcus Antoniusz Derlatko.

W tym miejscu jak stoi dzisiaj słup ogłoszeniowy œpiewał na dachu swojego samochodu Jan Kiepura.

Dzisiaj to ulica Warszawska, dawniej biegła tutaj bocznica kolejowa do hal targowych.