^

<

>

Photo by Marcus Antoniusz Derlatko.

 

Schody do wejścia podziemnego dojście na perony do kasy biletowej PKP i do ulicy Kilińskiego.