^

>

Od prawej Dom czterech kupców gdzie mieściła się kawiarnia Savoy, dalej kino Zagłębie ze swoją kolumnadą.

Na końcu ulicy trzy domy Kolejowe.

W tym miejscu stoi obecnie Sezam.