^

<

 

 

Mhoto by Marcus Antoniusz Derlatko.

 

Skrzyżowanie z Mościckiego.

 

Po lewej stronie przed Szpitalem budynek który za okupacji pełnił role Gestapo.