^

 

<

 

>

 

 

Wybudowano gmach Ubezpieczalni Społecznej, po drugiej wojnie światowej to Szpital nr2.

Fotografował Marcus Antoniusz Derlatko.