^

 

<

 

>

 

 

W tym budynku gdzie są tapety w czasie II wojny mieściło się Gestapo. 

Fotografował Marcus Antoniusz Derlatko.