^

 

<

 

>

 

Fotografowa³ Marcus Antoniusz Derlatko.

 

To jest fasada dawnego Hotelu Warszawa - róg Modrzejowskiej róg 3-Maja.