Zamek Tęczyn

Proszę nie kopiować zdjęć na inne strony WWW!!!. Uwagi i komentarze proszę przesyłać na:
marek-derlatko@o2.pl
  
Please don't copy photos to other web sites!!! Send Your Comments and Criticism to:

Copyright (c) 2004 by Marcus Antonius Derlatko.

Księga gości:

Wzgórze na którym jest wybudowany ma nazwę Tęczno.

                                                                

No i wreszcie przyszedł czas na na zamek  Tęczyn w Rudnie. Dlaczego tak - a bo ja wiem.
Ale do rzeczy:
Na najwyższym wzniesieniu Garbu Tenczyńskiego (411 m n.p.m.) na wygasłym prawie 250 milionów lat temu wulkanie znajdują się, ruiny zamku rycerskiego Tęczyn .Od nazwy wzgórza (wzgórze Tęczno), z czasem jak się podaje, zamek został nazywany "Tęczyn".
Drewniany zamek oraz największą wieżę (prawdopodobnie pierwszą i najstarszą), zwaną Nawojową, wzniósł tutaj ok. r. 1319 kasztelan Nawój z Morawicy. 

W 1470 Początki wsi Rudno związane są z zamkiem.  Wymienia ją Długosz ok. r. 1470.  Właściwym twórcą murowanego zamku był jego syn Jędrzej, który pierwszy przyjął nazwisko Tęczyński od nazwy wzgórza i nazwy zamku. Nazywanie zamku "Tenczyn" jest objawem ignorancji i nieznajomości istoty rzeczy.

Zamek miał charakter średniowiecznej warowni o założeniu gotyckim, rozbudowanej w stylu renesansowym W 1570 po rozbudowie w r. 1570 stał się Tęczyn świetną rezydencją, porównywaną z Wawelem. Dwukrotnie spalony  (w 1656 i 1768 r.), popadł w ruinę.
Po drodze malowniczy krajobraz i same ruiny zamku - imponujące - no ale jak zwykle zostawiam ten fakt do oceny Państwa.

                      

Widok zamczyska z perspektywy.

               

                                                    

                                                           

                                  

                       

                                    

                                

                 

                                                                         
 

Wycieczkę do zamku Tęczyńskiego łączę zawsze z wycieczką do Wygiezłowa i Lipowca - trasa dwa zamczyska. Przepiękna trasa grzbietem góry - każdemu polecałbym takie widoki. Prowadzona jest drogami drugorzędnymi a droga na grzbiecie góry z Regulic do Płazy jest gruntową. 

A to już ruiny zamczyska w zbliżeniu.

           

Widok ze wzgórza zamkowego.

                        Powrót na stronę główną.